Bột mì thương mại
 
 

HI-PRO

 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Bột Bánh Mì VN

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Premix Gateaux

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

King Pie

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

Top Ten

 
 
 

502

 
 
 
 
 
 

HI-PRO

 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Bột Bánh Mì VN

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Premix Gateaux

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

King Pie

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

Top Ten

 
 
 

502

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HI-PRO

 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

King Pie

 
 
 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 
 
 

Bột Bánh Mì VN

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

502

 
 
 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

Top Ten