Tin Tiến Hưng » Tiến Hưng nằm trong xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN

Tiến Hưng nằm trong xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN

Ngày 17/01/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietnamNet công bố bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2013.

 Bảng xếp hạng VNR500 được chính thức công bố dựa trên những đánh giá khách quan để ghi nhận và tôn vinh những thành quả mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được trong mỗi một năm tài khóa. VNR500 đánh giá thứ hạng của doanh nghiệp dựa trên tiêu chí chính là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và tài sản của các doanh nghiệp.

 

 
Năm 2013 Công ty Cổ phần Tiến Hưng tiếp tục có vinh dự được có mặt trong bảng xếp hạng VNR500. Cùng với thương hiệu 04 năm liên tiếp được xếp hạng trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast 500) đã cho thấy thương hiệu Tiến Hưng ngày càng lớn mạnh và đạt được những mục tiêu trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.