Tin Tiến Hưng » Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng ( RD&CSD)

Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng ( RD&CSD)

Với mong muốn trở thành Công ty sản xuất bột mì hàng đầu Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong nước và thị trường xuất khẩu. Phòng RD&CSD (Research & Development & Customer service Department - Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng) luôn được Công ty quan tâm, đầu tư, phát triển theo hướng chuyên sâu

Nhân viên phòng đã được đào tạo trong vào ngoài nước như: Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. Với trang thiết bị hiện đại, đầy đủ. Chúng tôi tự hào là phòng R&D hàng đầu ở Miền Bắc cũng như ở Việt Nam. 

Phòng có hai chức năng chính:
 
 Một là nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 
 Hai là dịch vụ khách hàng. Tiến Hưng là công ty có dịch vụ chăm sóc, hộ trợ kĩ thuật về bột mì và các sản phẩm từ bột mì tốt nhất trên thị trường hiện nay. 
 
 
 
 
 
Với sứ mệnh thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Phòng R&D tin tưởng rằng mọi yêu cầu chất lượng bột đến từ khách hàng luôn được đáp ứng.