Thư viện ảnh
 
 

Chuyên gia làm bánh chia sẻ kiến thức

 
 
 

Trao đổi kỹ thuật làm bánh tại phòng R&D

 
 
 

Mr. Joy Chung đang chia sẻ kiến thức

 
 
 

Khách hàng chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo