Thông tin chung  » Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Trải qua hơn 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Tiến Hưng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ mỗi một bước chuyển mình đều được đánh dấu bởi các cột mốc. Trong suốt quá trình phát triển đó Tiến Hưng luôn rút ra những kinh nghiệm quý báu để có những hướng đi đúng đắn trong tương lai sau này. Các cột mốc phát triển của Công ty có thể tóm tắt qua một số thời gian sau:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN - TIEN HUNG JSC

28/02/2002:   Đăng kí thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh   số 21.02.000213 do 

                        Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp

 

25/04/2002:   Nhà máy sản xuất bao bì carton đi vào hoạt động

 

01/06/2004:   Nhà máy  Mì ăn liền hoạt động

 

01/01/2005:   Line A, nhà máy bột mì tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh công suất 150 tấn lúa/ngày hoạt động

 

01/01/2008:   Di dời nhà máy sản xuất bao bì carton

 

01/01/2009:   Line B, nhà máy bột mì tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh công suất 100 tấn lúa/ngày đi vào hoạt động

 

01/11/2009:   Line C, nhà máy bột mì tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh công suất 100 tấn lúa/ngày đi vào hoạt động

 

01/11/2010:   Line D, nhà máy bột mì tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh công suất 150 tấn lúa/ngày đi vào hoạt động.

 

01/05/2013:   Line A, nhà máy sản xuất bột mì tại KKT Đình Vũ, Hải Phòng công suất 200 tấn lúa/ngày đi vào hoạt động


Kiến thức tham khảo:
» Giới thiệu chung
» Tầm nhìn, Sứ mệnh